แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มแปลนวนิยายเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มแปลนวนิยายเรื่อง นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

    20มิถุนายนพ.ศ.2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มแปลนวนิยายเรื่อง"นายอินทร์ผู้ปิด ...

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    20มิถุนายนพ.ศ.2498เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเดิเมื่อเวลา ...