แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ชุมนุมประชาชนให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี

ชุมนุมประชาชนให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี

    ประชาชนกว่า5,000คนชุมนุมบริเวณถนนสีลมเพื่อเรียกร้องให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการบริ ...