แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

สะพานพระราม 6 ถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร

สะพานพระราม 6 ถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร

    2มกราคมพ.ศ.2488สะพานพระราม6ซึ่งเป็นทางลำเลียงยุทธสัมภาระทางรถไฟของญี่ปุ่นในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกค ...

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินขบวนรถไฟสายใต้

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินขบวนรถไฟสายใต้

    2มกราคมพ.ศ.2464การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินขบวนรถไฟสายใต้ติดต่อกับชายแดนมาเลเซียระหว่างสถานีบางกอกน้อย-ปาดังเบซาร์ ...