แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา

    2กุมภาพันธ์พ.ศ.2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์"เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน ...