แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เทือกเขาหิมาลัยด้านทิศใต้ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติซาการ์มาธา

เทือกเขาหิมาลัยด้านทิศใต้ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติซาการ์มาธา

    19กรกฎาคมพ.ศ.2519เทือกเขาหิมาลัยบริเวณด้านทิศใต้ของยอดเขาเอเวอเรสต์(MountEverest)ในเขตประเทศเน ...

นายพล ออง ซาน ผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาร์ถูกสังหาร

นายพล ออง ซาน ผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาร์ถูกสังหาร

    19กรกฎาคมพ.ศ.2490นายพลอองซาน(AungSan)วีระบุรุษนักปฏิวัติและผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาร์(Myanmar)บิดาข ...