แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน สั่งให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ บี-52 ไปทิ้งระเบิดโจมตีเวียดนามเหนือ

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน สั่งให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ บี-52 ไปทิ้งระเบิดโจมตีเวียดนามเหนือ

    18ธันวาคมพ.ศ.2515ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้สั่งให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบบี-52ไปทิ้งระเบิ ...