แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแถลงถึงพระราชดำริที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแถลงถึงพระราชดำริที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท

    18ตุลาคมพ.ศ.2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงมีพระราช ...