แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

วันความดันโลหิตสูงโลก

วันความดันโลหิตสูงโลก

สาธารณสุขเผยขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากถึงพันล้านคน1ใน3คนมีภาวะความดันโลหิตสูงและเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงเกือบ8ล้านคนคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2568ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเ ...