แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เจอโรนิโม หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ เสียชีวิต

เจอโรนิโม หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ เสียชีวิต

    17กุมภาพันธ์พ.ศ.2452เจอโรนิโมหัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่เสียชีวิตอาปาเช่เป็นชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณช ...

รายการวิทยุประชาสัมพันธ์ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยของอเมริกา เริ่มออกอากาศไปรัสเซียเป็นวันแรก

รายการวิทยุประชาสัมพันธ์ระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยของอเมริกา เริ่มออกอากาศไปรัสเซียเป็นวันแรก

    17กุมภาพันธ์พ.ศ.2490เสียงจากอเมริกา(VoiceofAmerica)รายการวิทยุคลื่นสั้นเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบอบเสรีนิยมปร ...