แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

นางเบนาซีร์ บุตโต ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศปากีสถาน

นางเบนาซีร์ บุตโต ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของประเทศปากีสถาน

     16พฤศจิกายนพ.ศ.2531นางเบนาซีร์บุตโต(BenazirBhutto)ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของประเทศปาก ...