แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค

    16ธันวาคมพ.ศ.2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือ ...