แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายรักเกียรติ สุขธนะ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

    15กันยายน2541นายรักเกียรติสุขธนะยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากต้องการยุติข่าว ...

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

    15กันยายน2478อดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำพรรคนาซีเยอรมันเริ่มใช้นโยบายเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยประกาศกฎหมายให้ชาวยิวพ้นจ ...