แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯเสด็จทิวงคต

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ฯเสด็จทิวงคต

    13มิถุนายนพ.ศ.2471สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชพระบิดาแห่งไปรษณีย์ไท ...