แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกชาวอินเดียได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม

รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกชาวอินเดียได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม

    13พฤศจิกายนพ.ศ.2456ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศสวีเดนณกรุงสต๊อกโฮมประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมป ...

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งลาว

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งลาว

    13พฤศจิกายนพ.ศ.2450วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งพระราชอาณาจักรลา ...