แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย

จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย

    11มิถุนายนพ.ศ.2507จอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวายณบ้านพักที่ต ...