แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ออกุส และ หลุยส์ พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ ชาวฝรั่งเศส  ได้ทดลองนำภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ทดลองฉายครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ

ออกุส และ หลุยส์ พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ ชาวฝรั่งเศส ได้ทดลองนำภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ทดลองฉายครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ

    10มีนาคม2438ออกุสและหลุยส์พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ชาวฝรั่งเศสที่คิดค้นกล้องถ่ายและฉายภาพยนตร์ในตัวเดียวกันที่เรียกว ...

ดาวหางฮัลเลย์ เริ่มปรากฏบนฟากฟ้าเมืองไทยอีกครั้ง หลังจากครั้งก่อนที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5

ดาวหางฮัลเลย์ เริ่มปรากฏบนฟากฟ้าเมืองไทยอีกครั้ง หลังจากครั้งก่อนที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5

    10มีนาคมพ.ศ.2529ดาวหางฮัลเลย์(halleycommet)เริ่มปรากฏบนฟากฟ้าเมืองไทยอีกครั้งหลังจากครั้งก่อนที่ปรากฏในสมัยรัชกาล ...