แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

จักรพรรดิฮิโตฮิโตเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 124

จักรพรรดิฮิโตฮิโตเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 124

    10พฤศจิกายนพ.ศ.2471จักรพรรดิฮิโตฮิโต (Hirohito)เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่124ครองราชย์ใน ...

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

    10พฤศจิกายนพ.ศ.2531ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ทับหลังศิลาโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ ...