แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เริ่มยกเลิกการจดทะเบียนจักรยานสามล้อและจักรยานสามล้อนั่งส่วนบุคคล

เริ่มยกเลิกการจดทะเบียนจักรยานสามล้อและจักรยานสามล้อนั่งส่วนบุคคล

    1มกราคมพ.ศ.2507เริ่มยกเลิกการจดทะเบียนจักรยานสามล้อและจักรยานสามล้อนั่งส่วนบุคคลที่ใช้ในจังหวัดพระนครและธนบุรีตั้ ...

วันประสูติ พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

วันประสูติ พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4

    1มกราคมพ.ศ.2406วันประสูติพระองค์เจ้าหญิงเสาวภาผ่องศรีพระราชธิดาในรัชกาลที่4ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบ ...