แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

    วันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่๕๗ใน ...