แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ร.6 ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร.6 ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    3มกราคมพ.ศ.2458รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการของ"โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระ ...