แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การบินไทย สายการบินประจำชาติของประเทศไทยเริ่มบินเที่ยวแรก

การบินไทย สายการบินประจำชาติของประเทศไทยเริ่มบินเที่ยวแรก

     1พฤษภาคมพ.ศ.2503การบินไทยสายการบินประจำชาติของประเทศไทยเริ่มบินเที่ยวแรกโดยเครื่องบินใบพัดดักลาสดีซี-6บี ...

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กองเสือป่า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กองเสือป่า

    1พฤษภาคมพ.ศ.2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สถาปนากองเส ...

กรรมกรในชิคาโก สหรัฐอเมริกา เดินขบวนเรียกร้องสิทธิ ขอทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

กรรมกรในชิคาโก สหรัฐอเมริกา เดินขบวนเรียกร้องสิทธิ ขอทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

    1พฤษภาคมพ.ศ.2429กรรมกรในชิคาโกสหรัฐอเมริกาเริ่มเดินขบวนเรียกร้องสิทธิจากนายจ้างขอทำงานวันละ8ชั่วโมงจนได้ชัยชนะ ...