แสดง 71 - 80 จาก 96 รายการ

การทำแท้ง

การทำแท้ง

         ความหมายของการแท้ง          การแท้ง หมายถึงการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อ ...

การคุมกำเนิดแบบถาวร

การคุมกำเนิดแบบถาวร

         คู่สามีภรรยาที่มีลูกเพียงพอแล้ว และไม่ต้องการที่จะมีลูกอีกสามารถป้องกันการมีลูกได้ตลอดไปโดยการคุมกำเนิดแบบถาวรนั่นคือการทำหมันซึ่งได้แก ...

นรีเวชวิทยาในเด็ก

นรีเวชวิทยาในเด็ก

         ทารกและเด็กหญิงที่กำลังเจริญเติบโตจนเกือบจะถึงวัยรุ่นอาจมีปัญหาในด้านโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หญิงหรือนรีเวชที่พบบ่อยได้แก่ ...

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

         ภาวะนี้หมายถึงการมีปัสสาวะรั่วหรือเล็ดออกมาทำให้บริเวณช่องคลอดเปียกชื้นจำแนกได้เป็น๔ชนิดคือ         ...

กะบังลมหย่อน

กะบังลมหย่อน

         กะบังลมหย่อน หมายถึงการหย่อนของผนังช่องคลอดด้านหน้าหรือด้านหลังและหรือมีการเคลื่อนต่ำลงมาของมดลูก  ภาวะผิดปกตินี้  ม ...