แสดง 61 - 70 จาก 96 รายการ

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

         การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีตแต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

         ในพ.ศ.๒๔๘๕รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นจึงได้รวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์การสาธารณสุขเข้าไว้ด้ว ...

สมเด็จพระบรมราชชนกกับการสาธารณสุข

สมเด็จพระบรมราชชนกกับการสาธารณสุข

         สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีทรงเป็นองค์อ ...

การสาธารณสุขในประเทศไทย

การสาธารณสุขในประเทศไทย

         วิวัฒนาการของการสาธารณสุขในประเทศไทยในเชิงประวัติศาสตร์อาจแบ่งออกได้เป็น๓ยุคคือ       &nb ...

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

         ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

         เมื่อเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนาคงจะไม่มีทางออกอื่นใดดีไปกว่าการทำแท้งเนื่องจากกฎหมายของบ้านเมืองเราอนุญาตให้ทำแท้งได้ด้วยเหตุผลทางการแพท ...