แสดง 51 - 60 จาก 96 รายการ

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

มะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

         ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามะเร็งเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกายแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือมีประวัติธรรมชาติแตกต่างกันมะเร็งบางชนิดชอบเป็นในเพศชา ...

ชนิดของมะเร็ง

ชนิดของมะเร็ง

         มะเร็งสามารถเกิดได้ในทุกอวัยวะของร่างกาย(ยกเว้นผมขนฟันและเล็บที่งอกออกมาแล้วเท่านั้นที่ไม่เป็นมะเร็ง)ในทางพยาธิวิทยามะเร ...

อาการของโรคมะเร็ง

อาการของโรคมะเร็ง

         ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งของอวัยวะใดก็ตามอาการและอาการแสดงจะประกอบด้วย๔กลุ่มใหญ่ ...

ขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง

ขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง

         โดยสรุปแล้วการเกิดมะเร็งมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันขั้นตอนของการเกิดมะเร็งแบ่งเป็น๓ระยะซึ่งเปรียบเสมือนโศกนาฏกรรม๓องค์จบซึ่งถ้านับระยะเวลาตั ...

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

         ในปีพ.ศ.๒๓๖๗นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อฟรองซัวส์แวงซองต์ราสปายส์ (François VincentRaspail) ได้กล่าวไว้ว่า"เซ ...

มะเร็งมีการแพร่กระจายได้อย่างไร

มะเร็งมีการแพร่กระจายได้อย่างไร

         นอกจากก้อนมะเร็งจะมีการเติบโตแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อเยื่อปกติโดยรอบแล้วยังมีการแพร่กระจายไปได้ไกลๆเพราะเซลล์มะเร็งมักจะหลุดออกจากกันได้ง่ายเนื่อ ...

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

         มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาทุกเพศ ทุกวัยและทุกฐานะเป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกา ...

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

         จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดนเป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร ...

แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

         สมเด็จพระศรีทราบรมราชชนนีทรงดำริว่าราษฎรซึ่งอยู่ในท้องที่กันดารและห่างไกลยังไม่ได้รับบริการสาธารณสุขโดยทั่วถึง ประกอบกับมีแพทย์พยาบาลที่พร ...

การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นๆ

         กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นของบุคลากรประเภทต่างๆซึ่งจะทำหน้าที่ข้างเคียงแพทย์ในการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ ...