แสดง 41 - 50 จาก 96 รายการ

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

         รังสีเอกซ์เป็นรังสีที่มีทั้งคุณและโทษแต่ถ้านำมาใช้เป็นประโยชน์ทางแพทย์โดยรังสีแพทย์ผู้มีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการแผ่รั ...

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

           ๑.เดินทางเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดาคือ๑๘๖,๐๐๐ไมล์ต่อวินาทีหรือ๓x๑๐๑๐เซนติเมตรต่อวิน ...

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

         รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าเบรมม์ชตร ...

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

         รังสีวิทยา(radiology) คือวิชาที่ว่าด้วยการนำเอารังสีต่างๆ ตลอดไปจนถึงพลังงานในรูปอื่นๆเช่นคลื่นเสียงมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์วิชาน ...

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการตรวจค้นหาและวินิจฉัยมะเร็ง

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการตรวจค้นหาและวินิจฉัยมะเร็ง

         การที่จะค้นหามะเร็งได้ในขณะที่ยังไม่มีอาการหรือวินิจฉัยมะเร็งได้ในระยะที่เพิ่งเริ่มเป็นมีความสำคัญมากและจะต้องอาศัยความร่วมมือ ...

การป้องกันโรคมะเร็ง

การป้องกันโรคมะเร็ง

         การเกิดโรคมะเร็งมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยร่วมกันทั้งภาวะภายในและภายนอกร่างกาย มะเร็งซึ่งทราบสาเหตุที่แท้จริงจากภาวะภาย ...