แสดง 21 - 30 จาก 96 รายการ

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

โรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน

         ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซีนซึ่งหลั่งโดยต่อมไทรอยด์เมื่อร่างกายขาดไอโอดีนปริมาณของไทรอกซีนจะลดล ...

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

         โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่แล้วเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า๖ปีผู้ป่วยที่มีนิ่วในกระเพาะ ...

โรคปากนกกระจอก

โรคปากนกกระจอก

         โรคปากนกกระจอกเป็นโรคขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาดวิตามินบี๒ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์เมื่อเริ่มขาดวิตามินบี๒ ...

โรคเหน็บชา

โรคเหน็บชา

         ผลจากการขาดวิตามินบี๑          วิตามินบี๑ทำหน้าที่เร่งปฏิกิ ...

โรคโลหิตจางจากการขาดเหล็ก

โรคโลหิตจางจากการขาดเหล็ก

         โลหิตจางหรือซีด เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับเฮโมโกลบินในเลือดต่ำกว่าปกติสาเหตุอาจเกิดจากการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเฮโมโกลบินหรือไม่เ ...

โรคขาดโปรตีนและแคลอรี

โรคขาดโปรตีนและแคลอรี

         โรคขาดโปรตีนและแคลอรีเป็นโรคเกิดจากร่างกายได้กำลังงานโปรตีนไม่พอเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กที่อายุต่ำกว่า๖ปีลักษณะอาการของโรคที่เห็นแตกต่างกันชัด ...

ทุพโภชนาการ

ทุพโภชนาการ

         ทุพโภชนาการหมายถึงโภชนาการที่เลวซึ่งอาจเกิดจากได้อาหารน้อยไปหรือมากไปก็ได้การศึกษาในประเทศไทยพบว่าชาวไทยในท้องถิ่นชนบทและต ...

โภชนาการ

โภชนาการ

         การได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงประเทศใดก็ตามที่ประชาชนที่กินดีย่อมมีภาวะโภชนาการที ...

วิชาการพิสูจน์หลักฐาน และนิติวิทยาศาสตร์

วิชาการพิสูจน์หลักฐาน และนิติวิทยาศาสตร์

         นอกจากนิติเวชศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่มิใช่การแพทย์ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นพร้อมๆกับวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้มีผู้นำเอาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาช่ ...