แสดง 11 - 20 จาก 96 รายการ

การป้องกันปัญหายาเสพติด

การป้องกันปัญหายาเสพติด

         การป้องกันเป็นมาตรการที่ใช้สำหรับผู้ที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาในอนาคต แต่ยังไม่ได้เป็นปัญหาในปัจจุบันแตกต่างจากการรักษาซึ่งเป็ ...

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

         มนุษย์เราได้คิดค้นวิธีการรักษาผู้ติดยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้วกลวิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและทัศนคติต่อการติดยาเสพติดในสภา ...

สาเหตุของปัญหายาเสพติด

สาเหตุของปัญหายาเสพติด

         ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุอยู่หลายประการซึ่งเกี่ยวโยงประกอบกัน อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๓ด้านคือตัวยา& ...

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

         มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆเป็นยารักษาโรคทั้งที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเองในการบรรเทาอาการหรือ ...

โภชนาการกับสุขภาพ

โภชนาการกับสุขภาพ

         จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าโภชนาการมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเราการปฏิบัติตนในสิ่งต่อไปนี้จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง     ...

โรคอ้วน

โรคอ้วน

         โรคอ้วนเป็นภาวะที่เกิดจากการเก็บสะสมไขมันไว้ในร่างกายมากเกินควรในผู้ใหญ่อาจใช้ค่าดัชนีความหนาของร่างกายเป็นตัวบอกว่าอ้วนหรือ ...

ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด

ภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือด

         ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมีต้นกำเนิดจาก๒ทางคือจากอาหารที่กินเข้าไปและร่างกายสร้างเอง ผู้ที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดมีโอก ...

ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

ภาวะคอเลสเทอรอลสูงในเลือด

         ร่างกายได้คอเลสเทอรอลจาก๒ทางคือจากอาหารที่กินเข้าไปและรางกายสร้างเองได้ด้วย อาหารที่มาจากพืชไม่มีคอเลสเทอรอลแต่อา ...