แสดง 91 - 96 จาก 96 รายการ

แบ่งตามรูปลักษณะของยา

แบ่งตามรูปลักษณะของยา

         ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลวได้แก่ยาน้ำ ได้แก่ยาที่ใช้กินเช่นยาน้ำผสม(ยาหลายอย่างละลายน้ำ)ยาที่มีแอลกอฮอล์ปน(มีน้ำม ...

แบ่งตามวิธีใช้ยา

แบ่งตามวิธีใช้ยา

         ยาแผนโบราณแบ่งการใช้ยาเป็น๒ประเภทได้แก่          ใช้ภายใน ...

แบ่งตามฤทธิ์หรือผลของยา

แบ่งตามฤทธิ์หรือผลของยา

         เช่น ยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าบัคเตรีไวรัสเชื้อรา)ยาลดกรดในกระเพาะอาหารยาระงับเชื้อยาบีบมดลูกยาขยายหลอด-เลือด(ยาลดความดันโลหิตสูงยาขยา ...

แบ่งตามตำแหน่งที่ยาออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกาย

แบ่งตามตำแหน่งที่ยาออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกาย

         ได้แก่ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง(ยากดยากระตุ้นสมองและไขสันหลัง)ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร(ปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ถุง ...

ยาแบ่งตามยุคหรือสมัย

ยาแบ่งตามยุคหรือสมัย

         ได้แก่ยาแผนโบราณหรือยาไทยหรือยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันหรือยาฝรั่งหรือยาเทศ ...

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

ประวัติของการใช้ยารักษาโรค

         สมัยโบราณเมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราก็ต้องหาวิธีรักษาตนเองและครอบครัวเท่าที่จะทำได้ในชั้นแรกได้อาศัยพืชชนิดต่างๆตามแต่จะหาได้นำมาใช้เป็นยาต ...