แสดง 51 - 53 จาก 53 รายการ

ระบบผิวหนัง

ระบบผิวหนัง

         ผิวหนังปกคลุมห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดซึ่งภายในมีปลายประสาทรับความรู้สึกมากมายเพื่อรับรู้การสัมผัสการกดความเจ็บและอุณหภูมิร้อนเย็นระบบผ ...

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

         กายวิภาคศาสตร์เป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและอวัยวะต่างๆของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งในด้านโครงสร้าง ลักษณะรูปร่ ...

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

การแพทย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และใกล้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประเทศไทยมีการแพทย์สองอย่างคือ          ๑.การแพทย์พื้นบ้าน ชาวบ้านได้ใ ...