แสดง 31 - 40 จาก 53 รายการ

การกำเนิดของโรค

การกำเนิดของโรค

         คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย๒ประการคือ          ๑)เมื่อเกิดมาจ ...

ระบบปัสสาวะ

ระบบปัสสาวะ

         หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือขับถ่ายปัสสาวะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีกเช่นการควบคุมและการสร้างอาจสรุป   หน้าที่ของไตได้ดังนี ...

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร

          หน้าที่ของระบบทางเดินอาหารคือการจัดหาอาหาร น้ำและอิเล็กโทรไลต์ให้แก่ร่างกายการทำงานเพื่อให้บรรลุผลนั้นต้องอาศัยการทำงาน๓หัวข ...

สรีรวิทยา : ระบบการหายใจ

สรีรวิทยา : ระบบการหายใจ

         การหายใจ คือขบวนการนำออกซิเจนเข้าไปในปอดซึมเข้าไปทั่วร่างกายพร้อมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นขับออกจากร่างกายท ...

ระบบการไหลเวียนเลือด

ระบบการไหลเวียนเลือด

         การไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นได้จากแรงที่หัวใจบีบตัวส่งเลือดตามหลอดเลือดไปยังปอดเพื่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลับมาเข้าหัวใจ ...

ระบบการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ

ระบบการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ

          ระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อลายเป็นตัวออกแรงทำงานโดยอาศัยกระดูกเป็นคานและข้อต่อเป็นจุดหมุน(fulcrum) ...

สรีรวิทยา : ระบบประสาท

สรีรวิทยา : ระบบประสาท

         ระบบประสาทในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาทซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่านิวโรน(neurone)เซลล์ประสาทนี้มีลักษณะสำคัญซึ่งแตกต่างจากเซลล์ชนิดอื่ ...

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

         สรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาหน้าที่การทำงานของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นพืชสัตว์หรือมนุษย์ก็ได้สรีรวิทยามาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าPhysiolo ...

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ

          ได้แก่ตาสำหรับการเห็นจมูกสำหรับรับกลิ่น ลิ้นสำหรับรับรสหูสำหรับการฟังและผิวหนังรับความรู้สึกทั่วไปได้แก่เจ็บสัมผัสกด ...