แสดง 21 - 30 จาก 58 รายการ

ปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polyhedron)

ปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polyhedron)

         รูปทรงเรขาคณิตที่มีผิวหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม เช่น  หีบเสื้อผ้า กล่องสี่เหลี่ยม ตู้เก็บกับข้าว มีผิวหน้าเป็นรูปสี่เห ...

พื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

พื้นที่ผิวของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

        ถ้าเราหมุนแผ่นวงกลมรอบเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นหนึ่ง ก็จะได้รูปทรงกลม ซึ่งจุดทุกจุดบนทรงกลมจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันหมดพื้นที่ผิว ...

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

         รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน และมุมภายในเท่ากันทุกมุม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปที่มีจำนวนด้านน้อยที่สุด&nbs ...

รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยมที่พบกันมากอีกประเภทหนึ่งคือ รูปสี่เหลี่ยมประกอบด้วยสี่ด้านเป็นเส้นตรง รูปสี่เหลี่ยมอาจจำแนกได้เป็นแบบต่างๆกันดังนี้&nb ...

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

         รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) คือรูปบนระนาบ ที่มีด้านทุกด้านเป็นเส้นตรงถ้าด้านทุกด้านเท่ากันเราเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า ...

พื้นที่

พื้นที่

         หน่วยวัดพื้นที่ที่ใช้กันอยู่ และเป็นที่นิยมกันทั่วไป คือ          ระบ ...

การวัดระยะบนผิวทรงกลม

การวัดระยะบนผิวทรงกลม

         เราทราบกันดีแล้วว่าโลกของเรามีสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม  มีรัศมีประมาณ 4,000ไมล์ การวัดระยะทางสั้นๆบนผิวโลกนั้นอาจถือว่าเป็นการ ...

การวัดความสูง

การวัดความสูง

         โดยใช้เครื่องมือวัดมุมเงยที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถคำนวณหาความสูงของสิ่งต่างๆได้ เมื่อทราบระยะทางในแนวราบที่สิ่งนั้นๆอยู่ห่างจากตัวเรา ...

การวัดมุมในระนาบดิ่ง

การวัดมุมในระนาบดิ่ง

         ได้แก่ การวัดมุมเงยและมุมก้มเราอาจสร้างเครื่องมือวัดมุมเงยและมุมก้มได้อย่างง่ายๆดังนี้ใช้แผ่นกระดาษแข็งตัดเป็นรูปครึ่งวงกลม แบ่งสเกล ...

การวัดระยะทางบนพื้นราบ

การวัดระยะทางบนพื้นราบ

         เราทราบกันดีว่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดบนพื้นราบคือความยาวของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดทั้งสองนั้น ดังนั้นการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุ ...