แสดง 51 - 60 จาก 68 รายการ

ลักษณะทั่วๆ ไป และลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทั่วๆ ไป และลักษณะทางพฤกษศาสตร์

         ลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของอ้อยปลูกดั้งเดิมซึ่งมีถิ่นกำเนิดแถบหมู่เกาะนิวกินี และอ้อยลูกผสม(hybridcane)ที่ได้ & ...

อ้อย

อ้อย

         อ้อย(Sugarcane-Saccharumofficinarum*L.) เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากในแง่ของการใช้เป็นอาหารอ้อยนับเป็นพืชสำคั ...

การเก็บผลและการเตรียมผลส่งตลาด

การเก็บผลและการเตรียมผลส่งตลาด

         เมื่อผลไม้เจริญเติบโตขึ้นจนถึงขั้นที่จะเก็บไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนั้น ในทางพืชสวนจะเรียกสภาพนี้ว่า"สภาพใช้ประโยชน์"(maturity)&nbs ...

การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล

การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล

         ศัตรูของไม้ผลเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการทำสวนผลไม้ ศัตรูจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นไม้ของเราตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ จนถึง ...

การปลิดดอกปลิดผล

การปลิดดอกปลิดผล

        การผลิดดอกและผลเป็นการเอาดอกและผลออกเสียบ้างก่อนที่จะเจริญเต็มที่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกินกำลังที่ต้นจะเลี้ยงได้และเพื่อให้ผลมีขนาดและคุณภาพสูงขึ้นนอก ...

การติดผลและการเจริญของผล

การติดผลและการเจริญของผล

         เมื่อดอกไม้ได้รับการผสมเกสรและผสมพันธุ์ส่วนต่างๆของดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงคือไข่(ovule)จะเจริญไปเป็นเมล็ดซึ่งข้างในจะมีคัพภะ(embryo)และมีเอนโด ...

การเกิดดอก

การเกิดดอก

         บริเวณปลายยอดของกิ่งมีกลุ่มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว กลุ่มเซลล์เหล่านี้อาจแปรรูปเป็นตาดอกหรือใบก็ได้ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของพื ...

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

         การทำสวนผลไม้ เพื่อให้ได้รับความสำเร็จนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ที่ดีมาปลูกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใ ...

การให้น้ำและระบายน้ำ

การให้น้ำและระบายน้ำ

         น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต หรือการดำรงชีพของต้นไม้เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายที่ช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน ...

พืชคลุมดิน

พืชคลุมดิน

         การปลูกพืชคลุมดินเป็นการปลูกพืชที่มีลำต้นอ่อนเพียงชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกันเพื่อให้คลุมดินตลอดปีหรือชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเราอาจทิ ...