แสดง 21 - 30 จาก 68 รายการ

เป็ดไก่

เป็ดไก่

         เนื้อไก่เป็ดห่านไก่งวงที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้าง เพราะรากฐานท ...

การขยายพันธุ์พืชที่มีต้นแปลกไปจากต้นพืชทั่วๆ ไป (Propagation of  Specialized Stem)

การขยายพันธุ์พืชที่มีต้นแปลกไปจากต้นพืชทั่วๆ ไป (Propagation of Specialized Stem)

         มีพืชหลายชนิดที่ต้น(stem)มีลักษณะผิดไปจากต้นพืชที่พบเห็นทั่วๆไป และเรามักเรียกส่วนของต้นที่แปลกออกไปนี้เป็นชื่อต่างๆแล้วแต่ชนิดของพืช ...

วิธีติดตาต่อกิ่ง

วิธีติดตาต่อกิ่ง

         ในการติดตาต่อกิ่งต้นพืช มีวิธีการต่างๆที่จะทำได้หลายวิธีแต่พอจะแบ่งเป็นวิธีใหญ่ๆได้๓วิธีคือ        ...

การขยายพันธุ์โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง (Propagation by grafting)

การขยายพันธุ์โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง (Propagation by grafting)

         การติดตาต่อกิ่ง  เป็นศิลปะของการเชื่อมส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้ส่วนของพืชนั้นๆ ติดต่อกันและเจริญต่อไปเหมื ...

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

         การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดโดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆกับการปลูกพืชไปในตัวหรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่ ...

การขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

         พืชที่เราต้องการขยายพันธุ์เพื่อให้พอกินพอใช้นี้ อาจจะแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆได้๓พวกคือ          ...

สาคู

สาคู

         เมื่อกล่าวถึงต้นสาคู มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นแต่ก็มีมากที่เคยได้ยินและรู้จักและมีความรู้แตกต่างกันออกไป บางคนนึกถึงต้น ...

แห้ว

แห้ว

         คนไทยรู้จักแห้วมานานแล้วเดิมที่เดียวเราต้องสั่งซื้อแห้วจากเมืองจีนเข้ามารับประทานเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นบาท ประเทศจีนสามารถผลิตแห้วส่งเป็น ...

เผือก

เผือก

         เผือกเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ประชากรของประเทศในเขตร้อนเกือบทั่วโลกรู้จักเผือกเป็นอย่างดีบางประเทศรับประทานเผือกเป็นอาหารหลักเหมือนคนไทยรับประทา ...