แสดง 11 - 20 จาก 68 รายการ

การเก็บหัวและรักษามันเทศ

การเก็บหัวและรักษามันเทศ

         เมื่อมันเทศมีอายุประมาณ๙๐-๑๕๐วันก็อาจเก็บหัวได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอายุเก็บหัวสำหรับพวกที่ปลูกในฤดูฝนจะยาวกว่าพวกที ...

พันธุ์เป็ด พันธุ์ไก่

พันธุ์เป็ด พันธุ์ไก่

         ไก่เลี้ยงทุกวันนี้เชื่อว่าสืบตระกูลมาจากไก่ป่าสีแดงของเอเชียใต้และอินเดียซึ่งมีอยู่ใน ประเทศไทยเองด้วยเมื่อคนนำไก่ป่ามาเลี้ยงให้เชื่องหร ...

การเลี้ยงลูกไก่

การเลี้ยงลูกไก่

         ถ้าแม่ไก่เลี้ยงลูกของมันเองวันแรกๆ แม่ไก่จะพาลูกเดินบ้างตามสมควร แต่จะใช้เวลาหมอบเพื่อกกลูกเป็นระยะอากาศภายนอกอาจเย็นเกินไปสำหรั ...

ไข่

ไข่

        ไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นอาหารของคนหลายชาติหลายภาษา ในแง่โภชนาการไข่ขาวและไข่แดงรวมกันจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์ ราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ซึ่ง ...