แสดง 41 - 50 จาก 68 รายการ

ลมภูเขาและลมหุบเขา

ลมภูเขาและลมหุบเขา

         ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืนและพัดขึ้นลาดภูเขาในเวลากลางวันทั้งนี้เพราะในเวลากลางคืนตามบร ...

ลมบกและลมทะเล

ลมบกและลมทะเล

            ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่ายเวลากลางวันผืนแผ่นดินต ...

แนวปะทะ

แนวปะทะ

          เมื่อมวลอากาศ ๒ ลูกเคลื่อนตัวมาพบกันเข้า  อากาศของมวลทั้งสองจะไม่ปนกันทันที แต่จะทำให้เกิดแนวหรือขอบเขตระหว ...

การเปลี่ยนแปรของมวลอากาศ

การเปลี่ยนแปรของมวลอากาศ

           ขณะที่มวลอากาศลูกหนึ่งเคลื่อนตัวจากแหล่งกำเนิดไปยังบริเวณอื่นนั้นอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปรได้หลายประการ เช่น  &nbs ...

มวลอากาศและแนวปะทะ

มวลอากาศและแนวปะทะ

         คำว่ามวลอากาศหมายถึงบริเวณอากาศกว้างๆ(อาจกว้างหรือยาวเป็น๑,๐๐๐กม.หรือมากกว่า) ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์คล้ายคลึงกันคุณสมบัติทางฟิสิก ...

การหมุนเวียนของบรรยากาศ

การหมุนเวียนของบรรยากาศ

         ธรรมดาอากาศย่อมเคลื่อนตัวอยู่เสมอ การเคลื่อนตัวของอากาศก็คือลมซึ่งพัดตามแนวนอนนั่นเอง     แต่ตามความจริงแล้วอา ...

การเจริญพันธุ์ของไวรัส

การเจริญพันธุ์ของไวรัส

         ไวรัสทั่วไปตามธรรมชาติจำเป็นต้องเข้าไปเจริญและทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น  โดยยีนของไวรัสและยีนของเซลล์ที่เพาะเลี้ยง ...

คุณสมบัติทางเคมี

คุณสมบัติทางเคมี

          ปกติไวรัสทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยกรดนิวคลีอิคและโปรตีน            กรดนิวคลีอิ ...