แสดง 21 - 30 จาก 68 รายการ

พายุหมุนในโซนร้อนหรือพายุไซโคลนในโซนร้อน

พายุหมุนในโซนร้อนหรือพายุไซโคลนในโซนร้อน

         ๗.พายุหมุนในโซนร้อนหรือพายุไซโคลนในโซนร้อน (ดูเรื่องพายุไต้ฝุ่นไซโคลนตอนต้น)สำหรับประเทศไทยไม่ค่อยจะได้รับความกระทบกร ...

ฝน

ฝน

         ๖.ฝน ในการพิจารณาฝนในประเทศไทยนั้น อาจแบ่งออกเป็น ๒ อาณาเขต เช่น เดียวกับอุณหภูมิ & ...

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ

         ๕.อุณหภูมิ ประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น ๒ อาณาเขตอย่างกว้างๆ คือประเทศไทยตอนบนได้แก่ ภาคเหนือ  ...

ฤดูกาล

ฤดูกาล

         ๔.ฤดูกาล  ประเทศไทยตอนบน เมื่อพิจารณาตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยออกเป็น&nb ...

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป

        ๓.ลักษณะภูมิอากาศทั่วไปภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับลมมรสุมซึ่งพัดตามฤดูกาลต่างๆดังนี้ ...

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

         ๒.การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น  ๕& ...

ภูมิอากาศของประเทศไทย

ภูมิอากาศของประเทศไทย

         ๑.ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียท่ามกลางคาบสมุทรอินโดจีน &nbs ...

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

         เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดยไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร   และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่ ...

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

         แผนที่อากาศที่หน่วยอุตินิยมวิทยาได้จัดขึ้น เป็นแผนที่ซึ่งแ ...

การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ

การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ

         เราได้กล่าวถึงการเกิดของเมฆไว้ก่อนๆ แล้ว  ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงการแบ่งประเภทของเมฆต่างๆ อีกซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นเครื่อง ...