แสดง 51 - 51 จาก 51 รายการ

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

         เห่เรือ  คือ ทำนองหนึ่งของการร้องหรือออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...