แสดง 41 - 50 จาก 51 รายการ

ประเภทของการเห่เรือ

ประเภทของการเห่เรือ

         การเห่เรือของไทยสามารถจำแนกตามลักษณะความแตกต่างได้ ๒ ประเภท  คือเห่เรือหลวงและเห่เรือเล่น    &n ...

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

          แม้ว่าการเห่เรือจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งได้ปรากฏหลักฐานในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หร ...

วัสดุการแพทย์

วัสดุการแพทย์

           ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้พยายามค้นหาวิธีการที่จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวและปราศจากความเจ็บป่วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการรักษาที่ก้ ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ

         นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ประชาชนชาวไทยได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับกันมาก ทั้งนี้เพร ...

กฎหมายตราสามดวง

กฎหมายตราสามดวง

         คือชื่อประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตจำนวน๑๑ คน นำตัวบ ...

หอพระไตรปิฏก

หอพระไตรปิฏก

         หอพระไตรปิฎก  คือ  อาคารซึ่งใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือพระธรรมคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาหอพ ...