แสดง 1 - 10 จาก 51 รายการ

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

           ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วัสดุการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก แต่วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถผ ...

การประยุกต์ใช้งานของวัสดุการแพทย์

การประยุกต์ใช้งานของวัสดุการแพทย์

           มีการนำวัสดุการแพทย์มาใช้งานผลิตเป็นอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์มากมายหลายร้อยหลายพันชนิด ตัวอย่างที่จะยกต่อไปนี้เป็นเพี ...

สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

           โดยทั่วไปปัจจัยสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือแพทย์ จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกใช้ หรือพัฒ ...

ความเป็นมาของการนำวัสดุ การแพทย์มาใช้งาน

ความเป็นมาของการนำวัสดุ การแพทย์มาใช้งาน

            มนุษย์ได้นำวัสดุชนิดต่างๆมาใช้งานในการรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตแล้วจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเมื่อ๒,๐๐๐กว่าปีมาแล้ว  ...

การสร้างระบบเตือนภัยและการให้ความรู้แก่ประชาชน

การสร้างระบบเตือนภัยและการให้ความรู้แก่ประชาชน

          จากผลของพิบัติภัยคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงและรวดเร็ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นสิ่งบ่งบอกให้ทร ...

การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗

การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

            เดิมเคยเชื่อกันว่าในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคงจะไม่มีปรากฏการณ์คลื่นสึนามิที่รุนแรงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทางด้านตะวันออกของท ...

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

การสร้างระบบเตือนภัยจากคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก

           เนื่องจากพิบัติภัยจากคลื่นสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากและไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่าจะเก ...