แสดง 61 - 70 จาก 147 รายการ

เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อน

         CottonAphid,FamilyAphidaeOrderHomoptera          ถิ่นแพ ...

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด

         การปลูกฝ้ายในประเทศไทยการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งอาจทำให้ได้ผลิตผลสูงหรือล้มเหลวไม่ได้ผลเลยก็ได้เพราะในด้านดินฟ้าอ ...

ดินและปุ๋ยฝ้าย

ดินและปุ๋ยฝ้าย

         ความสำคัญของการใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลิตผลฝ้าย          จากการสำรวจพบว่า ฝ้ ...

การปลูกฝ้าย

การปลูกฝ้าย

         การปลูกฝ้ายที่กล่าวต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการปลูกฝ้ายในประเทศไทยซึ่งฝ้ายที่ส่งเสริมให้กสิกรปลูกเป็นฝ้ายชนิดเฮอร์ซูทุมหลักการใหญ่ๆใน ...

พฤกษศาสตร์ของฝ้าย

พฤกษศาสตร์ของฝ้าย

         ฝ้ายเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ๒-๕ฟุตหรือมากกว่านี้มีลำต้นจริงและแตกกิ่งเวียนรอบต้นใบฝ้ายเกิดที่ข้อของลำต้น ...

ประวัติฝ้าย

ประวัติฝ้าย

         ประวัติของฝ้ายเท่าที่มีหลักฐานการค้นพบมีอยู่ทั้ง ๒ ด้านคือจากด้านโลกเก่าและโลกใหม่ ...