แสดง 51 - 60 จาก 147 รายการ

ข้อควรระวังในการพ่น

ข้อควรระวังในการพ่น

         กสิกรจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพ่นสารเคมีฆ่าแมลงพึงสังวรอยู่เสมอว่าเรากำลังเกี่ยวข้องอยู่กับความตายสารเคมีฆ่าแมลงทุกชนิดนั้นคือยาพิษเป็นพิษต่ ...

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

ข้อแนะนำในการพ่นสารเคมี

         เครื่องพ่นสารเคมีมีอยู่หลายชนิด เช่นเครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยแรงคน เครื่องพ่นสารเคมีอัดลมด้วยเครื่องยนต์เครื่องพ่นสารเคมีด้วยการเป ...

วิธีการผสมสารเคมี

วิธีการผสมสารเคมี

         การผสมสารเคมีต้องพยายามผสมน้ำยาให้ละลายเข้ากันอย่างทั่วถึง จึงจะได้ผลดีดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้     ...

วิธีการพ่นสารเคมี

วิธีการพ่นสารเคมี

         การพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงมีวิธีที่จะปฏิบัติได้๒วิธีคือ           ...

การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย

การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย

         ฝ้ายเป็นพืชอ่อนแอต่อการทำลายของแมลงตลอดฤดูกาลปลูกฝ้ายจะมีแมลงหลายชนิดทยอยกันเข้ากัดกินความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก  เป็นต้นว่าเพ ...

หนอนคืบ

หนอนคืบ

         Semilooper,FamilyNoctuidaeOrderLepidoptera          ถิ่นแพร ...

หนอนม้วนใบ

หนอนม้วนใบ

         Leafroller,FamilyPyralidaeOrderLepidoptera          ถิ่นแพ ...