แสดง 21 - 30 จาก 147 รายการ

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

         โรคที่สำคัญได้แก่ โรคไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคใบจุดสีน้ำตาล  โรคดอกกระถิน ...

โรคข้าว

โรคข้าว

         โรคข้าวที่ระบาดทำลายต้นข้าวจนเสียหายนั้น เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด เช่นเชื้อราเชื้อบัคเตรี และเชื้อไวรัสนอกจากนี้ไส้เดือนฝอยซ ...

การใช้ปุ๋ยในนาข้าว

การใช้ปุ๋ยในนาข้าว

         เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ปุ๋ยคืออาหารของพืช เช่นข้าวพื้นที่นาที่ใช้ปลูกข้าวติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนแร่ธาตุต่างๆที่เป็นอาห ...

การปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลิตผลสูง

การปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลิตผลสูง

         ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญหลายอย่างเช่นการปลูกด้วยข้าวพันธุ์ดี วิธีการปลูกและดูแลรักษาดีมีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวมีการกำจัดวัชพืช ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ทำการเพาะปลูกพืชไร่เช่นข้าว ข้าวโพดอ้อยถั่วเหลืองถั่วเขียวทำการปลูกไม ...

การเก็บรักษาข้าว

การเก็บรักษาข้าว

         หลังจากชาวนาได้ตากเมล็ดข้าวจนแห้งและมีความชื้นในเมล็ดประมาณ๑๓-๑๕% แล้วนั้นชาวนาจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เพื่อไว้บริโภคและแบ่งขายเมื่ ...

การตากข้าว

การตากข้าว

         เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่เป็นเวลานานๆหลังจากนวดและทำความสะอาดเมล็ดแล้วจึงจำเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่ง ก่อน ...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

         หมายถึง การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงแล้วทำความสะอาดเพื่อแยกเมล็ ...

การเก็บเกี่ยวข้าว

การเก็บเกี่ยวข้าว

         เมื่อดอกข้าวบานและมีการผสมเกสรแล้วหนึ่งสัปดาห์ภายในที่ห่อหุ้มด้วยเปลือกนอกใหญ่ก็จะเริ่มเป็นแป้งเหลวสี่ขาวในสัปดาห์ที่สองแป้งเหลวนั้นก็จะแห้งกลา ...