แสดง 141 - 147 จาก 147 รายการ

การฝึกลูกช้าง

การฝึกลูกช้าง

         ลูกช้างที่สมบูรณ์เมื่อมีอายุประมาณ  ๔-๕ ขวบจะมีร่างกายใหญ่โตพอที่จะฝึกให้ทำงานต่างๆได้ประกอบกับเป็นระยะเวลาที่ลูกช้างหย่านมแล ...

การตกลูก

การตกลูก

         ช้างพังหรือช้างตัวเมียที่สมบูรณ์จะมีลูกได้เมื่อมีอายุระหว่าง๑๕-๕๐ปีในประเทศพม่ามีผู้เคยพบช้างพังซึ่งมีอายุเพียง ๙ ปี๑เดือน& ...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้างมีระยะเวลาสั้นประมาณ๓-๔ชั่วโมงเวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง๒๓.๐๐-๐๓.๐๐น.ของวันรุ่งขึ้นลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิทจะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้นช้างมีอาก ...

ชนิดของช้าง

ชนิดของช้าง

         ปัจจุบันนี้เราแบ่งช้างออก๒ชนิดคือช้างเอเชียชนิดหนึ่งและช้างแอฟริกาชนิดหนึ่งช้างเอเชียเป็นช้างที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่นในประเทศไทย& ...

นิสัยของช้าง

นิสัยของช้าง

         ช้างเอเชียหรือช้างไทยโดยทั่วๆไปเมื่อนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อใช้งานได้แล้วจะมีนิสัยฉลาดสุภาพและรักเจ้าของเว้นแต่ในบางขณะ เช่นในเวลาตกม ...

ช้าง

ช้าง

         คนไทยรู้จักช้างนานมาแล้ว ในสมัยโบราณ เราใช้ช้างทำสงครามแม่ทัพต้องขี่ช้างรบกันเรียกว่า"ชนช้าง"การชนช้างครั้งสำคัญและน่า ...