แสดง 131 - 140 จาก 147 รายการ

การป้องกันและการกำจัด

การป้องกันและการกำจัด

         ในเรื่องวัชพืชรุกรานพืชปลูกนั้นควรปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งด้านการป้องกันและการกำจัดหากมีการป้องกันที่ดีแล้วการกำจัดจะลดลง ...

การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช

การแพร่กระจายพันธุ์ของวัชพืช

         วัชพืชส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ด ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้โดยมีลมน้ำคนและสัตว์เป็นเครื่องช่วยทำให้กระจายไปได้ไกลๆและรวดเร็ว  ...

ชนิดของวัชพืช

ชนิดของวัชพืช

         วัชพืชแบ่งตามลักษณะที่อยู่ออกได้เป็น๒พวกใหญ่ๆคือ ...

วัชพืช

วัชพืช

         คำว่าวัชพืช มาจากวัชหรือวัชชะแปลว่า"สิ่งที่ควรละทิ้ง"ซึ่งเมื่อรวมกับคำว่าพืชเป็นวัชพืชจึงมีความหมายว่า"พืชที่ควรละทิ้ง"& ...

โรคของช้าง

โรคของช้าง

         แม้ว่าช้างจะมีรูปร่างใหญ่โตแต่ก็อาจเป็นโรคได้เช่นเดียวกับสัตว์อื่นช้างที่ถูกกักขังและอยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงอื่นๆมีโอกาสติดโรคจากสัตว์เลี้ย ...

ช้างเผือก

ช้างเผือก

         คำว่าช้างเผือกเป็นคำสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้างซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทาอันเป็นสีที่ผิดแปลกไปจากสีของผิวหนังช้างธรรมดา(ปก ...

ลักษณะของช้างดี

ลักษณะของช้างดี

         ช้างก็เหมือนมนุษย์ย่อมมีลักษณะที่มองดูสวยงามหรือไม่สวยงาม          ช้างที่มีลักษณ ...

การตกมันของช้าง

การตกมันของช้าง

         โดยปกติช้างที่มีร่างกายสมบูรณ์และมีอายุอยู่ในเกณฑ์ผสมพันธุ์ได้สามารถตกมันได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นช้างตัวผู้หรือตัวเมียดังนั้นอายุของช้างที่อยู่ ...

กำลังงานของช้าง

กำลังงานของช้าง

         ช้างเริ่มทำงานช้างจะเริ่มทำงานได้เต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ๒๕ปีและเมื่ออายุประมาณ๕๐ปีช้างจะมีกำลังถอยลงและจะทำงานเบาๆเช่นลากไม้เล็กๆหร ...