แสดง 111 - 120 จาก 147 รายการ

การขนส่งไม้ด้วยสัตว์พาหนะ

การขนส่งไม้ด้วยสัตว์พาหนะ

         เมื่อได้ชักลากไม้ในป่ามารวมกองไว้  ณ จุดที่ยานพาหนะอย่างอื่นสามารถจะเข้ามารับช่วงขนส่งไม้ซุงไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปแล ...

การชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น

การชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น

         นอกเหนือไปจากการชักลากไม้ด้วยกำลังสัตว์และการชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์แล้วยังมีการชักลากไม้ด้วยวิธีอื่นซึ่งนิยมใช้กันในต่างประเทศ  คื ...

การชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์

การชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์

         ปัจจุบันนี้ได้มีผู้นำรถแทรกเตอร์หลายชนิดเข้ามาใช้ในการชักลากไม้ในประเทศไทยซึ่งพอจะแบ่งแยกออกได้เป็น๓ประเภทคือ ...

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

         เนื่องจากช้างเป็นสัตว์พื้นบ้านของประเทศไทยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช้างเป็นสัตว์ที่ขึ้นเขาได้ดีและนำมาฝึกใช้งานได้ง่ายดังนั้นช้างส่ว ...

การล้มไม้ด้วยเลื่อยยนต์

การล้มไม้ด้วยเลื่อยยนต์

         เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่มีผู้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการตัดไม้โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นกำลัง ส่วนประกอบสำคัญของเลื่อยยนต์น ...

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

การล้มไม้ด้วยเครื่องมือธรรมดา

         เครื่องมือธรรมดาที่ใช้ในการโค่นล้มไม้ในบ้านเรานั้น ประกอบด้วยเลื่อยตัด ขวานและลิ่มโดยปกติการโค่นล้มไม้เพื่อทำเป็นสินค้าหรือล้มไม้เ ...

การทำไม้

การทำไม้

         ประเทศไทยมีป่าไม้มากประมาณหนึ่งในสามของเนื้อที่ประเทศเป็นป่าไม้ ต้นไม้ชอบขึ้นบนภูเขา ป่าไม้ส่วนใหญ่จึงอยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะ ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

         ตารางที่๑๓แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปีพ.ศ.๒๕๑๔และพ.ศ.๒๕๑๙สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศและส่งเป ...

ผลิตผลจากวัวควาย

ผลิตผลจากวัวควาย

         นอกจากเราจะได้ใช้แรงงานจากวัวควายและได้มูลเป็นปุ๋ยในการทำไร่ทำนาแล้วผลิตผลจากวัวควายอันได้แก่เนื้อและนมก็เป็นอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์สูงสุ ...

โรคของวัวควาย

โรคของวัวควาย

         ในการเลี้ยงวัวควายเป็นอุตสาหกรรมนั้น นอกจากจำเป็นต้องมีการเลี้ยงดูดีอาหารดีพันธุ์ดีแล้ว ยังต้องมีการป้องกันรักษาโรคดีอีกด้วยเพราะส ...