แสดง 101 - 110 จาก 147 รายการ

ไม้บาง ไม้อัด และไม้ประสาน

ไม้บาง ไม้อัด และไม้ประสาน

         จากการที่ไม้ดีๆ ต้องสูญเสียไปกับคลองเลื่อย ในการแปรรูปไม้โดยวิธีเลื่อยตามธรรมดาจำนวนมาก จึงทำให้มีผู้คิดหาทางแก้ไขพบว่ามีวิธีห ...

ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป

         โดยทั่วๆ ไปหมายถึงเฉพาะไม้ที่แปรรูปจากไม้ซุงท่อนด้วยการเลื่อยหรือถากเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทำเครื่องเรือน หรือแปรรูป&nb ...

การปรับปรุงคุณภาพไม้

การปรับปรุงคุณภาพไม้

         แต่ก่อนมา ตลาดไม้เมืองไทยรู้จักไม้อยู่เพียงไม่กี่ชนิด ที่สำคัญก็มีสัก ประดู่แดงเต็งรังตะเคียน เคี่ยมและหลุมพอไม้เห ...

คุณสมบัติของไม้

คุณสมบัติของไม้

         โดยที่ไม้เกิดจากต้นไม้หลายชนิด คุณสมบัติในด้านต่างๆที่จะนำมาใช้ประโยชน์จึงมีความแตกต่างกันไปไม้แต่ละชนิดย่อมเหมาะสมกับงานแต่ละอย่างมากน ...

ประโยชน์ของไม้

ประโยชน์ของไม้

         ในแง่ของการใช้ประโยชน์ไม้ให้ประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ มักจะต้องผ่านกรรมวิธีในการแปรรูปก่อนดังนั้นจึง ...

โครงสร้างของเนื้อไม้

โครงสร้างของเนื้อไม้

         ถ้าตัดไม้พวกไม้สักหรือไม้สนมาท่อนหนึ่งมองดูหน้าตัดจะเห็นว่าที่อยู่รอบๆนอกซึ่งสามารถแกะให้หลุดล่อนออกไปได้โดยง่ายนั้นคือส่วนที่เรียกว่ ...

ผลิตผลป่าไม้

ผลิตผลป่าไม้

         นิยมแบ่งเรียกกันออกเป็น๒อย่าง คือไม้และของป่าอย่างอื่นเช่นฟืนถ่านไผ่หวาย ชันน้ำมันบางทีก็หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ...

การล่องแพ

การล่องแพ

         แต่เดิมมาการขนส่งไม้ซุงเป็นจำนวนมากๆ มาสู่ตลาดการค้าหรือโรงเลื่อยได้อาศัยวิธีการขนส่งทางน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายถ ...

การขนส่งไม้โดยทางรถไฟ

การขนส่งไม้โดยทางรถไฟ

         หากการขนส่งไม้ซุงมีระยะทางเกินกว่า ๒๕๐ กิโลเมตรและมีเส้นทางรถไฟผ่านควรจะพิจารณาขนส่งทางรถไฟเพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าทางรถยนต ...

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

         การทำไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่  ยังต้องอาศัยสภาพของดินฟ้าอากาศอยู่เพราะถนนในป่าของเรายังไม่ดีพอที่จะใช้ขนส่งไม้ตลอดปีได้ดังนั้นคนทำไม้ ...