แสดง 61 - 63 จาก 63 รายการ

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

         หมวดพระพุทธศาสนาว่าด้วย          เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ(หรือผ ...

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

         ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนคือจารึกสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อันสืบเนื่องมาแต่อยุธยาได้จารลงบนแผ่นศิลารายรอบวัดพระเชต ...