แสดง 21 - 30 จาก 63 รายการ

แผ่นดินไหวในประเทศไทย

แผ่นดินไหวในประเทศไทย

          ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นย่านแผ่นดินไหวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกโดยมีแผ่นเปลือกโลกใกล้เคียงกันรวม๔แผ่นได้แก่แผ่นยูเรเชียแผ่นแปซิฟิกแ ...

คลื่นสึนามิ

คลื่นสึนามิ

         แผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันอาจก่อให้เกิดคลื่นซึนามิ(Tsunami)โดยคลื่นซึนามินี้อาจสร้างความเสียหายมากกว่าแผ่นดินไหวโดยตรง ...

ขนาดของแผ่นดินไหว

ขนาดของแผ่นดินไหว

         ขนาดของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดความไหวสะเทือน(Seismo-graph)หลักการโดยสังเขปของเครื่องมือคือมีตัวโครงยึดติดกับพื้นดินเมื่อแผ่น ...

คลื่นแผ่นดินไหว

คลื่นแผ่นดินไหว

          ขณะที่แผ่นเปลือกโลกยึดติดกันอยู่แรงดันของของเหลวภายใต้แผ่นเปลือกโลกจะทำให้รอยต่อเกิดแรงเค้น(Stress)เปรียบเทียบได้กับการดัดไม้ซึ่งไ ...

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

         แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ครั้งละมากๆถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะเกิดแผ่นดินไหวไม่มากนักเราคงเคยได้เห ...

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งข้อดีและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่จะต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าห ...

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์การเดินเครื่ ...

กากกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

กากกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         กากกัมมันตรังสีหรือกากนิวเคลียร์หมายถึงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานแล้วจากเครื่องปฏิกรณ์หรือระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ ...

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (Nuclear Fuel)

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (Nuclear Fuel)

         เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หมายถึงวัสดุเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นต้นกำเนิดพลังงานความร้อนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งความร้อนที่ได้เกิดจากปฏิก ...