แสดง 61 - 70 จาก 142 รายการ

โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง

เมื่อบริโภคแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากจะทำให้เกิด"การติด" ขึ้นโดยการติดนั้นแบ่งออกเป็น๒ชนิดคือ ติดทางกายและติดทางใจลักษณะของการติดทางกายจะสังเกตได้เมื่อมีการหยุ ...

ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์

         สำหรับผู้ชายการดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องมีผลทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงได้ในบางรายจะทำให้ลูกอัณฑะและท่อนำเชื้อฝ่อทำให้ปริมาณน้ำอสุจิและตัวอส ...

ระบบประสาท

ระบบประสาท

         ประมาณร้อยละ๑๐ของผู้ที่ดื่มจัดจะเกิดอาการชาปวดหรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างซึ่งเป็นผลโดยตรงของแอลกอฮอล์และภาวะพร่องวิตามินที่มีต่อร ...

การนอนหลับ

การนอนหลับ

         หลายคนมีความเชื่อว่าแอลกอฮอล์ช่วยทำให้หลับสบายและหลายคนบริโภคแอลกอฮอล์เพื่อช่วยให้ตนเองหลับได้ดีขึ้นเป็นประจำความจริงแล้วแอลกอฮอล์มีผลต่อการน ...

มะเร็ง

มะเร็ง

         อัตราการเกิดมะเร็งจะพบได้สูงในผู้ที่ติดแอลกอฮอล์โดยเฉพาะโรคมะเร็งของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของตับลำไส้ใหญ่ ...

โรคหลอดเลือดในสมองและหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดในสมองและหลอดเลือดหัวใจ

แอลกอฮอล์จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่บริโภคตั้งแต่๓ดริงก์ต่อวันซึ่งหากยังมีการบริโภคอย่างต่อเนื่องในลักษณะเช่นนี้ไปนานๆจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้นอกจากนี้แล้ ...

ระบบโลหิต

ระบบโลหิต

         แอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจะมีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นระบบภูมิต้านทานอย่างหนึ่งของร่างกายทำให้สมรรถภาพในการกำจัดเชื้อโรคเสื่อมถอยลงม ...

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร

แอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อหลอดอาหารและกระเพาะอาหารทำให้เกิดการอักเสบ เป็นแผลคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงอาเจียนเป็นเลือดได้ ยิ่งถ้าเกิดตับแข็งซึ่งทำให้หลอดเลือดของหลอดอาหารโป่งพองดังที่ได้กล่าวมา ...

โรคตับ

โรคตับ

         ตับถือเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อพิษภัยของแอลกอฮอล์อย่างมากระยะเวลาและปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมีผลโดยตรงต่อตับยิ่งถ้าดื่มนานต่อเนื่องเป็นเวลา ...