แสดง 51 - 60 จาก 142 รายการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่งมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยโร ...

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

         พลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยออกมาในรูปของรังสีและอนุภาคเช่นรังสีแกมมารังสีเอกซ์อนุภาคแอลฟาอนุภาคบีตาอนุภาคนิวตรอนและอนุภาคโปรตอนนอกจาก ...

อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจร

         ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยระหว่างพ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙เป็นสถิติที่น่าวิตกมากทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง ...